Hankkeet

Hankkeet, joiden parissa työskentelemme:

Agri-Food Network 4/2023-9/2026

Tavoitteet

 • Tukea vihreää siirtymää ja kestäviä toimintatapoja pohjoissavolaisessa ruokaketjussa 
 • Edistää ruokaketjun toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja kansainvälistymistä 
 • Laajentaa erilaisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä ruokaketjun kehittämisessä  
 • Aktivoida yrityksiä innovoimaan ja verkostoitumaan 
 • Luoda uusia kehityspalveluja ruokaketjun yritysten käyttöön  
 • Rakentaa sopivia työkaluja yhteistyöverkoston viestintään 

Hankkeen toteuttaminen on pilkottu seuraaviin osioihin: 

 1. Verkoston rakentaminen ja kohderyhmien aktivointi
 2. Ruokaketjun nykytilan ja tulevaisuuden tarpeiden kartoitus
 3. Innovaatioita tukevien toimintamallien sekä tutkimus- ja asiantuntijapalveluiden kehittäminen
 4. Yhtenäisen brändin sekä viestintä- ja markkinointimallin kehittäminen 
 5. Tulevaisuuden tiekartan ja operatiivisten mallien luominen
 6. Hallinnointi ja tiedottaminen
 

Agri-Food Value 3/2024-2/2026

Tavoitteet

 • Edistää Pohjois-Savon AgriFood klusterin kehittymistä ja vakiintumista ruokaketjun eri toimijoiden yhteistyötä ja innovaatioita lisäävänä toimijana.
 • Tukea klusterin palvelutuotantoa, alueellista verkottumista ja yhteistyötä sekä kansainvälistymistä
 • Edistää Pohjois-Savon ruokaketjun yritysten innovaatioita
 • Vahvistaa Pohjois-Savon klusteritoiminnan yhteistyötä yli toimiala- ja maakuntarajojen sekä
 • Tukea kansainvälisen yhteistyön valmistelua ja käynnistymistä

Projektin toteuttaminen on pilkottu seuraaviin osioihin:

 1. Klusterin yhteispalveluiden kehittäminen ja pilotointi,
 2. Klusterien yhteistyön tiivistäminen ja proaktiivinen klusterityö sekä
 3. Alueen osaamisen hyödyntäminen kansainvälisissä verkostoissa.

Waste4Soil 6/2023-5/2027

Hankkeessa on mukana 28 kumppania 9 Euroopan maasta ja Sveitsistä, ja sitä on rahoitettu Euroopan unionin Horizon Europe Research and Innovation -ohjelmasta 7 miljoonalla eurolla. Waste4Soil -hanke kehittää 10 teknologista ja metodologista ratkaisua elintarviketeollisuuden elintarvikejätteiden kierrättämiseen paikallisiksi biopohjaisiksi kiertomaanparannusaineiksi maaperän terveyden parantamiseksi.

Waste4Soil-hankkeen tavoitteena on kehittää soveltuvia kierrätysteknisiä polkuja sivuvirtojen muuntamiseksi maanparannusaineiksi alueellisella tasolla, systeemisellä ja monen toimijan lähestymistavalla, johon osallistuvat kaikki elintarvikeketjun toimijat, jolloin suljetaan tiettyjä silmukoita (ravinteet, orgaaninen aine, vesi).

Hankkeen tuloksena syntyy:

 • 10 teknologista ja metodologista ratkaisua elintarviketeollisuuden elintarvikejäämien kierrättämiseksi paikallisiksi, biopohjaisiksi kiertomaanparannusaineiksi maaperän terveyden parantamiseksi
 • Käyttäjälähtöinen standardoitu arviointikehys, joka tukee elintarvikkeiden arvoketjun sidosryhmiä
 • 7 Soil Health Living Labs -laboratoriota eri puolilla Eurooppaa, Kreikassa, Suomessa, Espanjassa, Puolassa, Unkarissa, Italiassa ja Sloveniassa.