Yhteystiedot

Ardita Hoxha-Jahja 

Dr. Sc. Agr.

Klusterin johtaja

Tutkimuspäällikkö
Ruokaliiketoiminta

ardita.hoxha-jahja(a)savonia.fi
p. 044 785 6600

Kaisa Kähkönen

FT, TtM

Klusterikoordinaattori

Erityisasiantuntija 
Ruokaliiketoiminta

kaisa.kahkonen(a)savonia.fi
 p. 044 785 6158

Kati Partanen

MMM

Lehtori
Luonnonvara-ala

kati.partanen(a)savonia.fi
 p. 044 785 6689

Petri Kainulainen

YTM

Koulutusvastuupäällikkö
Ruokaliiketoiminta

petri.kainulainen(a)savonia.fip. 044 785 6635

Susanne Heiska

Erikoistutkija
Luonnonvarakeskus

susanne.heiska(a)luke.fi

p. 029 5323 861

Eila Järvenpää

Erikoistutkija
Luonnonvarakeskus

eila.jarvenpaa(a)luke.fi
p. 029 532 6189

Katja Lappalainen

Hanketyöntekijä MKN Itä-Suomi
katja.lappalainen(a)
maajakotitalousnaiset.fi
p. 050 308 8916

Raija Perälä

Opettaja
Ravintola- ja cateringala

raija.perala(a)ysao.fi

p. 0400 792 821

Hannaleena Uhlbäck-Ropponen

TKI-asiantuntija
Savonia

hannaleena.uhlback-ropponen(a)savonia.fi

p. 044 7855 580

Jade Hirvonen

TKI-asiantuntija
Savonia

jade.hirvonen(a)savonia.fi

p. 044 7855 639