Palvelumme

Agri-Food -klusteri tarjoaa alustan verkostoitumiselle ja yhteistyölle. Järjestämme verkostoitumisen ja yhteistyön edistämiseksi sekä tiedon jakamiseksi tilaisuuksia, kuten seminaareja, koulutuksia, työpajoja ja muita tapahtumia.

Selvitämme hankeidealle sopivia rahoitusmahdollisuuksia sekä autamme kokoamaan hankeaihiota edistävää konsortiota kansallisiin ja kansainvälisiin hankehakuihin.

Agri-Food -klusteri toimittaa säännöllisesti uutiskirjettä. Uutiskirjeessä tiedotetaan ajankohtaisista, Pohjois-Savon maaseutua ja ruokasektoria koskettavista alueellisista, kansallisista ja kansainvälisistä asioista.

Agri-Food -klusterin kautta on mahdollisuus saada tietoa maaseudun, maatalouden ja ruokasektorin kehityssuunnista. Verkoston kautta tulleet yhteydenotot ohjataan ”yhden luukun kautta” sopivalle tutkimus- tai kehittämiskumppanille. Lisäksi Agri-Food -klusteri voi välittää tietoa ja tarpeita opiskelijaprojekteista ja opinnäytetöistä sekä työharjoittelijoista Agri-Food -klusterin verkostolle.

Agri-Food -klusterin avulla jäsenet saavat näkyvyyttä klusterin kotisivuilla sekä Euroopan klusteriyhteistyöalustalla (European Cluster Collaboration Platform). Jäsenillä on myös mahdollisuus saada näkyvyyttä Agri-Food -klusterin järjestämien tilaisuuksien yhteydessä. Agri-Food -klusteri markkinoi tarpeen mukaan yhteistyökumppaneita sekä heidän osaamistaan ja tarpeitaan tilaisuuksissa, joissa klusteri on mukana. 

  • Savolaisen ruokajärjestelmän kehittämisen promoottori ja yhteen saattaja alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
  • Aitoa vuorovaikutusta ja tiedonvaihtoa ruokajärjestelmän toimijoiden välillä.
  • Vahvaa yhteistyötä savolaisen ruokaketjun näkyvyyden ja tunnettuuden eteen.
  • Verkosto konsortioiden muodostamiseen, uusien kumppanien löytämiseen ja rahoituskanavien haltuunottoon.
  • Tuloksellista yhteiskehittämistä ja asiantuntijuutta yritysten kestävän kasvun ja muutoskyvykkyyden tueksi.