Ensimmäinen klusterityöpaja

Pohjois-Savon Agri-Food -klusterin ensimmäinen suunnittelutyöpaja kiinnostuneille yrityksille ja muille sidosryhmille järjestettiin 21.1.2021. Työpaja keräsi etäyhteydellä kokoon yhteensä 30 osallistujaa pk-yrityksistä, alueen kuntien edustajista, koulutus- ja tutkimusorganisaatioista sekä vakuutusyhtiöistä. Klusterin määritelmää ja etuja käsittelevien alustuspuheenvuorojen jälkeen osallistujat keskustelivat aktiivisesti pienryhmissä alueen alkutuotannon, ruokasektorin ja maaseutuelinkeinojen vahvuuksista, mahdollisuuksista, heikkouksista ja uhkista. Lisäksi ideoitiin teeman kehittämis- ja tutkimusaiheita, joita edistämään nimettiin mahdollisia julkisia partnereita. Lopuksi pienryhmäkeskustelut vedettiin yhteen. Klusteritiimi hyödyntää keskusteluja klusterin tavoitteiden ja palvelujen määrittämisessä.