Vahinkoa aiheuttavat sääilmiöt, kuten kuivuus, helteet, myrskyt ja voimakkaat sateet vaikuttavat maatalouteen. Miten näihin ja muihin ilmastonmuutoksen tuomiin riskeihin voidaan varautua? Mitä muita riskejä tunnistetaan ja miten niitä hallitaan? Millaista ennakointia riskeistä tarvitaan? Entä miten voimme sopeutua muutoksiin?

Tulevaisuus ei vain tapahdu tai tule annettuna. Tulevaisuus tehdään, mutta vain silloin, kun tunnistetaan myös toimintaympäristön muutokset. Ilmastoriski-työpajoissa käytämme mm. ennakoinnin ja tulevaisuustyöskentelyn menetelmiä ja prosesseja. Niiden avulla voimme hahmottaa tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Mitä paremmin osaamme huomioida mahdolliset muutokset, sitä helpompi meidän on toimia muuttuvassa toimintaympäristössä.

Ilmastoriskityöpajoja on kaksi: Ensimmäisessä työpajassa keskiviikkona 27.3.24 klo 12-15 tunnistetaan ilmastonmuutokseen liittyviä ilmiöitä ja riskitekijöitä ja valitaan niistä keskeisimmät ja kriittisimmät. Toisessa työpajassa torstaina 11.4. klo 9-12 analysoidaan riskeihin varautumisen toimenpiteitä ja niiden vaikuttavuutta. Työpajat järjestetään Iisalmessa Savonian kampuksella (Haukisaarentie 2, Iisalmi).

TARKEMPI OHJELMA 

TYÖPAJA 27.3. klo 12–15 

  • Tervetuloa  

  • Työpajan avaus – Mitä on alueellinen ilmastoriskityö? Kuinka sopeudumme ilmastonmuutokseen? Jyri Wuorisalo, TKI-asiantuntija, Savonia-amk 

  • Katsaus maatalouden ilmastoriskien tausta-aineistoihin, ilmiöihin ja riskitekijöihin (sademäärät, sään ääri-ilmiöt, kasvukauden muutokset, vieraslajit jne.), Tero Mielonen, Ilmatieteenlaitos

  • Työpaja 1 – tunnistus ja priorisointi – Valitaan Pohjois-Savon kannalta keskeisimmät ilmastomuutokseen liittyvien ilmiöiden tuomat muutokset ja mahdollisuudet maataloudelle  

  • Kahvitauko 

  • Työpaja 2 – laajennus ja analysointi – Analysoidaan ilmastomuutokseen liittyvien ilmiöiden vaikutuksia ja seurauksia Pohjois-Savon maatalouteen 

  • Yhteenveto ja päivän päätös  

TYÖPAJA 11.4.2024 klo 9-12 

  • Tervetuloa  

  • Työpajan avaus, Jyri Wuorisalo, TKI-asiantuntija, Savonia-amk 

  • Työpaja 3 – ideointi – Koostetaan ja määritetään keskeiset toimenpiteet, joilla vastataan ilmastomuutokseen liittyvien ilmiöiden tuomiin muutoksiin ja mahdollisuuksiin Pohjois-Savon maataloudessa 

  • Kahvitauko 

  • Työpaja 4 – arviointi – Arvioidaan toimenpiteiden vaikuttavuutta – millä toimenpiteillä voitaisiin saada aikaan mahdollisimman suuri positiivinen vaikutus Pohjois-Savon maatalouteen?  

  • Yhteenveto ja päivän päätös  

Työpajat ovat maksuttomia. Nämä työpajat on tarkoitettu maatalousyrittäjille, neuvojille, kehittäjille ja tutkijoille. Mukaan ovat tervetulleita myös muiden maatalouden sidosryhmien edustajat.

Ilmoittaudu mukaan tästä viimeistään ti 9.4.2024.

Lisätietoja: Kaisa Kähkönen, kaisa.kahkonen@savonia.fi

Työpaja on osa Euroopan unionin osarahoittamaa Agri-Food Network -hanketta. Järjestelyissä myös mukana SMAGRI ja Ilmastokriisit -hankkeet.