Klusteriyhteistyön syventämistä Brysselissä

Agri-Food klusteri osallistui 7.-8.5.2024 Brysselissä pidettyyn European Cluster Conference 2024 -tapahtumaan, jonka järjesti European Cluster Collaboration Platform-yhteistyöalusta. Tavoitteena oli verkostoitua eurooppalaisten ruokaklustereiden kanssa yhteistyö- ja benchmarkkausmerkeissä.

Konferenssi alkoi klusterikentän yleiskatsauksella ja puheenvuoroilla klustereiden uusista rooleista sekä ECAn (European Cluster Alliance) strategisista painopisteistä vuosille 2024-2025. Teemoitettujen rinnakkaissessioiden jälkeen iltapäivällä jatkettiin muun muassa klustereiden rahoitusta käsittelevillä sessioilla. Oli erittäin mielenkiintoista kuulla, miten muissa maissa klusteritoiminta on rahoitettu. Osassa eurooppalaisista maista, valtio tukee klusteritoimintaa perusrahoituksella. Tähän on tullut lakimuutos, mikä rajaa perusrahoituksen vain ensimmäiseen 10 vuoteen. Tämä lakimuutos herätti paljon keskustelua osallistujien kesken. Suomessa valtio ei tue klustereiden toimintaa perusrahoituksella, vaan klusteritoiminnan takaamiseen tarvittava perusrahoitus on löydettävä muualta.

Käynnissä olevissa Agri-Food Network ja Agri-Food Value -kehittämishankkeissa selvitetään parasta mahdollista toimintamallia klusterin toiminnan jatkumiseksi hankkeiden jälkeen. Tämän vuoksi rahoitukseen ja klusterin toimintamalleihin liittyvät keskustelut ja sessiot olivat erittäin tärkeitä.

Verkostoitumista ja liiketoimintamalleja

Agri-Food klusteri tapasi kahdeksan potentiaalista yhteistyöklusterikumppania eri maista, mikä oli erittäin hedelmällistä klusterin kehittämisen kannalta. Osa kumppaneista oli klusterille jo entuudestaan tuttuja, kuten pohjoismaiden ja Baltian alueelta, mutta osa oli uusia avauksia, kuten Ranskan, Bulgarian ja Espanjan alueilta. Osan kanssa keskusteltiin suoraan konkreettisesta yhteistyöstä, toisten kanssa vaihdettiin kokemuksia erityisesti klusteritoiminnan jalkauttamiseen liittyen.

Konferenssin lopuksi kuulimme erittäin mielenkiintoisen paneelikeskustelun klusterien liiketoimintamalleista. Paneelikeskustelussa Pohjois-Savon liiton aluekehityspäällikkö, Heikki Sirviö, kertoi liiton tarjoamasta tuesta alueen klustereille. Sirviö avasi hyvin myös klustereiden merkitystä: Klusterit ovat yhteistyön työkaluja, jotka toimivat yhteistyöverkostoina tuoden yhteen eri toimijoita tiettyyn teemaan liittyen.

Konferenssi kokosi yhteen lähes 600 osallistujaa eri puolilta Eurooppaa ja tarjosi Agri-Food klusterille arvokasta kansainvälistä verkostoitumista ja inspiraatiota toimintamallien ja palveluiden kehittämiseen ennen kehittämishankkeiden päättymistä. Tapahtuma tarjosi myös tilaisuuden pitkästä aikaa tavata kasvokkain Pohjois- ja Baltian maiden klustereiden kanssa.

Kirjoittaja:
Jade Hirvonen
Agri-Food klusterin viestintävastaava/Savonia-AMK