Marata -alan yrityksiä haetaan mukaan TyhyTeko -hankkeeseen

Onko yrityksessänne tarvetta tehostaa ja automatisoida prosesseja tai toimintoja? Tarvitsetteko automatisaatiota, tekoälyä tai robotiikkaa sujuvoittamaan työtehtäviä tai auttamaan työvoimapulaan sekä henkilökunnan työhyvinvointiin? Matkailu-, ravitsemis- ja talousala on murrosvaiheessa, jossa lisääntyvä kilpailu ammattitaitoisesta henkilökunnasta ja vähenevä työvoima haastavat alan tulevaisuuden kehittymisnäkymiä.​ Yksi tunnistettu keino tehostamiseen ja työhyvinvoinnin parantamiseen on lisätä toimintoihin tekoälyä, robotiikkaa ja automatisaatiota. ​Tämä vaatii kuitenkin mm. ymmärrystä mihin tällaista teknologiaa voidaan käyttää ja mitä sen käyttöönotto vaatii.

Syksyllä käynnistyy valtakunnallinen kuuden ammattikorkeakoulun hanke nimeltä TyhyTeko, jonka avulla voitte päästä kokeilemaan ehkäpä jo mielessäkin ollutta robotiikka- tai automatisaatioratkaisua. Savonia-AMK on mukana hankkeen osatoteuttajana koordinoiden toimintaan Pohjois-Savon ja Itä-Suomen alueella. ​Hankkeessa on tarkoitus etsiä ja löytää Pk-yrityksistä uusia tuloksellisia robotiikan/automaation/tekoälyn sovelluskohteita ja toimenkuvia huomioiden henkilöstön muutoskyvykkyys ja työhyvinvointi. 

Yrityksenne saa hankkeessa:
-tietoa ja ymmärrystä soveltuvista robotiikka- ja automaatiovaihtoehdoista​
-havainnointi/prosessikartoitukseen automaation, tekoälyn ja robotiikan mahdollisten kohteiden löytämiseksi
-mahdollisuuden osallistua työpajoihin ja lisätä henkilöstönne osaamista
-mahdollisuuden osallistua benchmark-matkoihin ja verkostoitua/vertaisoppia alan toimijoiden kanssa ympäri Suomen​
-mahdollisuuden osallistua robotiikka-/automaatiopilottiin, jossa ratkaisuja voi testata yrityksenne luonnollisessa ympäristössä.
-tukea ja sparrausta yrityksen johdolle ja työntekijöille muutoksessa

Lisätietoja: Hannaleena Uhlbäck-Ropponen, p.044 785 5580, hannaleena.uhlback-ropponen@savonia.fi