Pohjoissavolaisen ruokaketjun treffit starttasivat Varkaudesta

Keskiviikkona 15.11. järjestettiin kehittämisyhtiö Navitaksen tiloissa Varkaudessa ensimmäiset Agri-Food Network-hankkeen ruokaketjun toimijoille suunnatut treffit.

Paikalla oli toimijoita alkutuotannosta, jatkojalostuksesta, ravintola-alalta, järjestöistä sekä TKI-organisaatioista.

Tilaisuudessa kuultiin Prisman PT-päällikkö Pasi Mäenpään terveiset siitä, miten heillä huomioidaan paikallisia tuottajia. Prismassa järjestetään muutaman kerran vuodessa Lähituottajapäiviä, pidetään paljon tuote-esittelyjä sekä kesäisin toria, jossa myydään läheltä tulleita vihanneksia ja marjoja. Lisäksi käytössä on ”Tiältä päin” -hyllynpäädyt, joissa on myynnissä vain paikallisia tuotteita.

Agri-Food Networkin projektipäällikkö Kaisa Kähkönen Savonia-ammattikorkeakoulusta esitteli Agri-Food Klusterin kehitystyötä alueellamme ja kertoi, kuinka klusteri on vahvassa roolissa muun muassa ruoka-alan toimijoiden KV-yhteistyön avaajana ja auttamassa ylipäätänsä alan yhteistyön kehittämisessä niin maakunnallisesti, valtakunnallisesti kuin myös kansainvälisesti. Ruokaketjun treffien ennakkokyselyn tuloksista huokuikin huoli alan tulevaisuudesta, mutta samalla paistoi usko ja toivo pohjoissavolaisen ruokaketjun yhteistyökyvykkyydestä ja halusta kehittyä.

Susanne Heiska Luonnonvarakeskukselta esitteli Luken Ruokavision 2040, jossa avattiin viisaan, vahvan ja vastuullisen ruokatuotannon avaimia. Keskustelut tilaisuudessa olivat antoisia ja niissä nousi vahvasti esille mm. maatalouden kannattavuus, yhteishankinnat muiden viljelijöiden kanssa sekä työvaiheiden alihankinnat. Kaikki nämä vaativat toteutuakseen yhä enemmän yhteistyötä. Haasteita nähtiin myös paikallisten tuotteiden käytön lisäämisessä julkisessa ruokahuollossa esimerkiksi vaadittavien suurten määrien, hinnan sekä logistiikan takia. Mm. marjanviljelyssä suurena uhkana ja haasteena nähdään ulkomaalaiset taimet, joiden mukana on tullut paljon kasvitauteja. Pahin uhka tulevaisuudessa olisi näiden kasvitautien leviäminen metsiin.

Kasvava matkailu lisää myös ruokatuotteiden kysyntää ja ruokamatkailun kehittämistarpeita. Tulevaisuuden ruokatuotteet voisivatkin keskittyä sellaisten raaka-aineiden ympärille, joita on jo runsaasti saatavilla. Tästä hyvänä esimerkkinä on hauki, joka olisi oiva korvike vaikkapa joulupöytään Norjasta tuodun lohen tilalle. Hyviä raaka-aineita nimittäin alueella riittää ja niistä voisi jalostaa vaikkapa kuivattuja ja säilöttyjä tuliaisia, joiden kuljettaminen ilman kylmäketjua olisi vaivatonta. Esimerkeissä nousi esille mm. järvikala – ja nyhtölammassäilykkeet, kuivatut marjat, sienet ja villiyrtit, joilla voisi päästä lähimarkkinoiden lisäksi myös Euroopan markkinoille. Tarjolla voisi olla premium tuotteita, harvoille, hyvällä hinnalla.

Näistä keskusteluista onkin hyvä jatkaa seuraaville treffeille 27.11. Suonenjoelle ja 28.11. Kuopioon.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: Perälä Raija, raija.perala@ysao.fi