Seuraava itäsuomalainen ruokainnovaatio 

Mitä syntyy, kun yhdistellään itäsuomalaisia puhtaita ja luonteikkaita raaka-aineita, huippuosaamista, sekä uusinta elintarvikkeiden prosessointiteknologiaa?  Marjaisa, villiyrteistä makuvivahteita saava snack, joka on niin terveellinen, että herkuttelusta ei tarvitse potea huonoa omaatuntoa, vai monikäyttöinen ja herkullinen pasta, jonka valmistusaineena on käytetty kuivattuja metsäsieniä?  

Nämä ovat esimerkkejä tuotteista, joita voidaan valmistaa ekstruusioteknologian avulla. Menetelmä on monien elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoprosessien ydin. Ekstruuderit kuumentavat, sekoittavat, homogenisoivat, modifioivat ja puristavat laitteistoon syötettyä materiaalia sylinterissä, jonka sisällä pyörii ruuvi tai ruuveja. Prosessissa syntyy muroja, hiutaleita, jauhoja, snackseja, pastaa, proteiinivalmisteita ja lihaa korvaavia tuotteita.  

Uusilla tuotteilla kohti kestävää ruokajärjestelmää 

Ekstruusiolla saadaan muokattua lopputuotteen rakennetta ja ulkonäköä halutunlaiseksi, sekä voidaan hyödyntää erilaisia sivuvirtoja uusien tuotteiden valmistuksessa. Prosessoinnilla voidaan myös vaikuttaa tuotteiden säilyvyyteen. Uusien prosessointimenetelmien haltuunotto vauhdittaa kiertotaloutta ja voi tukea ruokajärjestelmän kestävyysmurrosta myös monin muin tavoin. Jatkojalostus tuo lisäarvoa ruokaketjuun ja voi mahdollistaa pääsyn uusille markkinoille.  

Ideoista mallituotteiksi 

Noin 20 asiantuntijaa kokoontui ideoimaan uusia, ekstruusioteknologiaan pohjautuvia tuotekonsepteja 29.5.2024 järjestettyyn Agri-Food Network -hankkeen ideointipajaan. Ideoiden arvioitiin internet-selaimessa toimivalla INTO-työkalulla. Arviointituloksien pohjalta jatkokehitetään tuoteaihiot hankkeessa toteuttavaan pilottiin. Mallielintarvikkeen valmistusta testataan Luonnonvarakeskuksen Ekstruusiokeskuksessa. Tuloksena syntyy kaikille julkinen prototyyppi, joka tarjotaan jatkokehitykseen elintarvikeketjun yritysten omissa prosesseissa. 

Ideoiden arvioiminen

Käy kurkkaamassa ideat ja arvoi ideoiden laatua TÄSTÄ

Arviointi jatkuu vielä 9.6.2024 asti.  Voit myös jättää oman ideasi muiden arvioitavaksi TÄSTÄ

Pilotin etenemisestä viestitään Agri-Food Networkin uutiskirjeessä ja LinkedIn-kanavalla.  

Kuva: Jose Martin Ramos-Diaz

Kirjoittaja:
Susanne Heiska
Luonnonvarakeskus