Klusterisopan parhaat sattumat löytyvät ihmisten välisissä kohtaamisissa

Kuvassa Agri-Food klusteritriimi Metropolian Innovaatiojohtaja Merja Rehnin (toinen vasemmalta) kanssa.

Pyörää ei kannata keksiä aina vain uudelleen, joten Agri-Food Network -hankkeen projektiryhmä päätti käväistä parin päivän benchmarkmatkalla pääkaupunkiseudulla tutustumassa muutamiin kiinnostaviin projekteihin sekä yhteistyökumppaneihin. Vierailukohteiksi valikoituivat Perhon Liiketalousopiston Green City Farm, Metropolian Urban Food Lab sekä Ravintola Nolla, jolla on kunnianhimoinen zero waste -toimintaperiaate.

MTK:n järjestämässä miniseminaarissa tutustuimme Helsinki-Vantaa-Espoon (HEVi)klusteriyhteistoimintaan sekä pohdimme ruokavientiin sekä kuluttajaymmärrykseen liittyviä kysymyksiä ja haasteita.  Pohjois-Savon Agri-Food klusteri herätti kiinnostusta, sillä pitkäaikainen pohjatyö ilman hankerahoitusta on luonut klusterillemme vahvan perustan ja meidät koettiin klusteritoiminnan edelläkävijöiksi. Savolainen yhteistyö ja mutkaton yhteydenpito eri toimijoiden välillä herätti pääkaupunkiseudun kollegoissa ihailua.  Kati Partanen Savonialta korosti EU:n ECCP-alustalle rekisteröidyn klusteritoiminnan olevan edellytys kansainväliselle toiminnalle ja EU:n rahoituskanaviin pääsylle. Yrityksen kuuluminen alueelliseen klusteriin nähdään EU:n rahoitushaussa jonkinlaisena takeena yrityksen luotettavuudesta.

Keskusteluissa todettiin, että klusterin tarkoitus on edistää innovaatioita, tuoda esiin kehittämistarpeita ja -ideoita sekä tuoda klusterin jäsenten tietoisuuteen muiden klusterin jäsenten tarjoamat palvelut ja tuotteet yhteistyön edistämiseksi. Toiminnan keskiössä on oltava tasavertaisesti klusterin jäsenyritykset, joiden tukena sitten toimii mukana olevien julkisten toimijoiden, rahoituslaitosten, tki-toimijoiden, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten joukko. Tärkeäksi koettiin yritysten määrän sijaan laatu, eli mukana olevien yritysten sitoutuminen yhteistyöhön ja osallistuminen; klusteritoiminta on eräänlaista sopankeittoa, jossa jokainen toimija tuo soppaan osan raaka-aineista. Parhaat sattumat sopassa ovat usein klusteritapaamisissa ihmisten väliset kohtaamiset; luottamus rakentuu, löydetään yhteisiä intressejä tai opitaan uutta kollegalta.

Tulevaisuuden ostoskori voi pitää sisällään kovin erilaisia tuotteita ja raaka-aineita. Esimerkiksi maailman geopoliittisen tilanteen, ilmastonmuutoksen ja uusien ravitsemussuositusten vaikutus pitäisi osata ennakoida alueemme elintarviketuotannossa. Tämä vaatii kansainvälistä yhteistyötä. Yritysten kasvun ja kehitystyön tukemiseksi on tärkeää, että klusterilla on mahdollisuus tarjota tulevaisuustiedon lisäksi laajasti erilaisia tuotekehitys- ja start up -palveluja. Metropolian Urban Food Labin tarjoamat mahdollisuudet vertikaaliviljelyn testaamiseen kontrolloiduissa olosuhteissa oli erittäin mielenkiintoinen esimerkki tuotekehityspalveluista, joita ammattikorkeakoulu voi tarjota yrityksille.

Pohjois-Savon Agri-Food klusterin tavoitteena on rakentaa alusta yritysten ja tukiorganisaatioiden toiminnan pohjaksi alueellemme. Nyt kehitystyötä tehdään Agri-Food Network -hankkeen rahoituksella, mutta tavoitteena on betonoida klusteri pysyväksi osaksi elintarvikeketjuamme.  

Lisätietoa klusterin toiminnasta ja mukaan liittymisestä: https://agrifoodclusterns.fi/

Kirjoittaja:
Kirsi Vartia
Erityisasiantuntija, projektikoordinaattori
Agri-Food Network -hanke
Savonia