Taste Savoa jo vuoden ajan!

Paikallisia makuja tarjoava Taste Savo -verkosto täytti hiljattain yhden vuoden. Tässä kohden on hyvä pysähtyä miettimään, miten tähän on tultu, mikä Taste Savo -verkosto on ja mitä kuluneen vuoden aikana on saatu aikaan. Uudet tekijät toivotamme lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaamme!

Toiminnan juuret ERG-juhlavuoden hankekumppanuuksissa

Taste Savo -verkoston juurten voi katsoa olevan Kuopion seudulla vuosina 2020–2021 vietetyn European Region of Gastronomy -juhlavuoden hankekumppanuuksissa, kun osa aiemmista hankekumppaneista päätti järjestäytyä Taste Savo -verkostoksi helmikuussa 2023. Sittemmin mukaan toimintaan on tullut myös uusia jäseniä jäsenmäärän ollessa tällä hetkellä 36 jäsentä.

Mikä Taste Savo -verkosto?

Taste Savo -verkosto on pohjoissavolaisten ruoka-alan toimijoiden aktiivinen yhteenliittymä. Verkostoon kuuluu toimijoita ruokaketjun eri portailta muun muassa alkutuotannosta, elintarvikkeiden jatkojalostuksesta ja ravintola- ja matkailualalta. Verkoston jäseninä on myös ruoka-alaan liittyviä yhdistystoimijoita sekä TKI-organisaatioita.  Yhteistä verkostomme jäsenille on halu edistää paikallisten raaka-aineiden käyttöä, halu lisätä paikallisen ruoan, juoman ja ruokakulttuurin tunnettuutta ja arvostusta sekä halu kehittää alan toimintaa vielä nykyistäkin vastuullisempaan suuntaan. Verkoston jäsenille tärkeitä arvoja ovat paikallisuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja yhteistyö!

Vuoden aikana tapahtunutta

Verkoston ensimmäisen toimintavuoden aikana verkostomme jäsenet ovat olleet aktiivisia muun muassa Taste Savo -pop upeissa Kuopion torin Elonkorjuujuhlassa, Kuopion Joulutorilla ja Kainuulaisella joulutorilla Kajaanissa. Verkoston jäsenet ovat olleet niin ikään mukana toteuttamassa koronavuosien jälkeen uuden elämän saanutta Satoa Kuopio -tapahtumaa sekä aivan uusia Satoa Siilinjärvi -tapahtumaa ja Kuopion Kauppahallin Lähellä -lähiruokatapahtumaa. Vuoden aikana olemme myös uudistaneet brändiämme ja käynnistäneet verkoston verkkosivu-uudistuksen, jonka on määrä valmistua kuluvan vuoden aikana. Yhteyksiä olemme pitäneet yllä myös muun muassa jäsenuutiskirjeiden ja verkostotapaamisten välityksellä.

Mukaan jäseneksi?

Meitä ”tastesavolaisia” on jo koossa mukava joukko, mutta toivotamme myös uudet toimijat lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaamme! Jäseniltämme edellytämme ruoka-alan toimijuuden ja pohjoissavolaisuuden ohella sitoutumista edellä mainittuihin tavoitteisiimme ja arvoihin sekä verkoston sääntöihin. Jäsenillemme tarjoamme muun muassa oikeuden Taste Savon brändin ja brändimateriaalin käyttöön, mahdollisuuden osallistua ja saada tuotteita myyntiin verkoston pop up -tapahtumiin, tietoa alan ja verkoston ajankohtaisista tapahtumista, näkyvyyttä verkoston verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa sekä mahdollisuuden verkostoitua alan ammattilaisten kanssa niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Verkoston jäsenillä on myös mahdollisuus vaikuttaa verkoston toimintaan, sillä verkosto olemme me ja verkosto on sitä miksi teemme sen yhdessä!

Taste Savo -verkoston toimintaa hallinnoi ja koordinoi MKN Itä-Suomi ja sen henkilöstöstään nimeämä verkostokoordinaattori. 1.4.2023 – 30.9.2025 välisenä aikana koordinaatiotyötä tehdään osana Pohjois-Savon liiton rahoittamaa Agri-Food Network -hanketta, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on pohjoissavolaisten ruoka-alan toimijoiden yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen. Jos sinulla on kysyttävää verkostosta, sen toiminnasta, jäsenyydestä ja jäseneksi hakemisesta, voit olla yhteydessä verkostokoordinaattori Katjaan, puh. 050 3088916, katja.lappalainen@maajakotitalousnaiset.fi

Kirjoittaja:
Katja Lappalainen
Hankevastaava Agri-Food Network -hanke/MKN Itä-Suomi