Ylimaakunnallista yhteistyötä kestävämmän ruoka-alan kehittämiseksi

Itä- ja Keski-Suomen ruoka-alan toimijat kokoontuvat huhtikuussa merkittävään yhteistyötapaamiseen, jonka päämääränä on kehittää maakuntien välistä yhteistyötä ruoka-alalla.

Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Keski-Suomen ja Kymenlaakson ruoka-alan kehittäjien ja MTK-liittojen kohtaamisen tarve kumpuaa suomalaisen ruokamarkkinan kohtaamista haasteista, kuten ”halpuuttamisen kierteestä”, joka uhkaa ruokaketjun kestävyyttä ja tulevaisuutta. Yhteistyötapaamisessa kuullaan ruoka-alan kehittämiskuulumiset kustakin osallistuvasta maakunnasta, minkä pohjalta aloitetaan keskustelu ylimaakunnallisesta yhteistyöstä.

Keskustelun kohteena on erityisesti se, miten hyödyntää alueidemme ruoka-alan ekosysteemien, kuten Pohjois-Savon Agri-Food klusterin ja Etelä-Savon ruokaklusterin, kokemuksia vahvistaaksemme maakuntien välistä yhteistyötä. Tavoitteena on selvittää, voisiko esimerkiksi klusteritoimintamalli toimia yhteistyön välineenä, luoden perustaa ruokaviennin ja -alan ylimaakunnalliseen kehittämiseen. Yhteistyötapaaminen saa lisäpainoarvoa kansallisen itäisen Suomen ohjelman valmisteluvaiheesta. On ensiarvoisen tärkeää, että itäisen Suomen ohjelmaan sisällytetään kestävän ja kannattavan ruokajärjestelmän kehittäminen.

Ylimaakunnallisen yhteistyön vahvistamisen taustalla on muun muassa maaliskuussa alkanut Agri-Food Value -hanke, mikä saa AKKE-rahoitusta Pohjois-Savon liiton kautta ajalla 1.3.2024-28.2.2026. Agri-Food Value-hankkeessa vastataan aiemmissa kehittämishankkeissa havaittuihin tarpeisiin tiiviimmälle klusterien yhteistyölle alueiden välillä, niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Hankkeessa tehdään toimenpiteitä ruoka-alan klusteriyhteistyön edistämiseksi, ylitoimialallisen klusteriyhteistyön tiivistämiseksi sekä alueen osaamisen hyödyntämiseksi kansainvälisissä verkostoissa. Hankkeen toimenpiteistä tullaan viestimään Agri-Food klusterin kanavissa. Hankkeesta voi lukea lisää täältä.

Yhteistyötapaamisen järjestävät Agri-Food klusteri yhdessä MTK-Pohjois-Savo, -Pohjois-Karjala, -Etelä-Savo, -Keski-Suomi ja -Pohjois-Suomi -liittojen kanssa.

Lisätietoja: Jade Hirvonen, jade.hirvonen@savonia.fi