Agri-Food Cluster Pohjois-Savo

Agri-Food Cluster Pohjois-Savo

agri-food logo

Visiomme on, että Pohjois-Savo on maailman johtava kestävien maaseutuelinkeinojen alue

Pohjois-Savon Agri-Food -klusteri edistää maaseutu- ja ruokasektorin toimijoiden kehittymistä maaseutuelinkeinojen elinvoimaisuuden tukemiseksi. Päämääränä on kehittää alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia, jakaa tietoa ja osaamista sekä luoda mahdollisuuksia uusille projekteille koordinoimalla ja fasilitoimalla klusterin toimijoiden yhteistyötä.

AJANKOHTAISTA

Lähiruokahanke valmisteilla

Lähiruokahanke valmisteilla

Tervetuloa mukaan kehittämään pohjoissavolaisen lähiruuan ja -tuotteiden vastuullisuutta ja saatavuutta! Haemme pohjoissavolaiseen ruokaketjuun kuuluvia yrityksiä…

Elintarvikealan koulutushanke valmisteilla

Elintarvikealan koulutushanke valmisteilla

Hei sinä elintarvikealan yrittäjä, osaaja tai alalle aikova!   Kiinnostaako osallistuminen lyhytkestoiseen koulutukseen, jolla päivität…

Uusi rahoitus edistää Agri-Food klusterin kehittämistä

  Pohjois-Savon Agri-Food klusterin kehitystyö vauhdittuu uuden rahoituksen myötä. Agri-Food Network -hanke lisää TKI-organisaatioiden ja…

PALVELUT

Agri-Food -klusteri tarjoaa alustan verkostoitumiselle ja yhteistyölle. Järjestämme verkostoitumisen ja yhteistyön edistämiseksi sekä tiedon jakamiseksi tilaisuuksia, kuten seminaareja, koulutuksia, työpajoja ja muita tapahtumia.

Selvitämme hankeidealle sopivia rahoitusmahdollisuuksia sekä autamme kokoamaan hankeaihiota edistävää konsortiota kansallisiin ja kansainvälisiin hankehakuihin.

Agri-Food -klusteri toimittaa säännöllisesti uutiskirjettä. Uutiskirjeessä tiedotetaan ajankohtaisista, Pohjois-Savon maaseutua ja ruokasektoria koskettavista alueellisista, kansallisista ja kansainvälisistä asioista.

Agri-Food -klusterin kautta on mahdollisuus saada tietoa maaseudun, maatalouden ja ruokasektorin kehityssuunnista. Verkoston kautta tulleet yhteydenotot ohjataan ”yhden luukun kautta” sopivalle tutkimus- tai kehittämiskumppanille. Lisäksi Agri-Food -klusteri voi välittää tietoa ja tarpeita opiskelijaprojekteista ja opinnäytetöistä sekä työharjoittelijoista Agri-Food -klusterin verkostolle.

Agri-Food -klusterin avulla jäsenet saavat näkyvyyttä klusterin kotisivuilla sekä Euroopan klusteriyhteistyöalustalla (European Cluster Collaboration Platform). Jäsenillä on myös mahdollisuus saada näkyvyyttä Agri-Food -klusterin järjestämien tilaisuuksien yhteydessä. Agri-Food -klusteri markkinoi tarpeen mukaan yhteistyökumppaneita sekä heidän osaamistaan ja tarpeitaan tilaisuuksissa, joissa klusteri on mukana. 

JÄSENET

Leipomot

Tuotantopanokset ja tarvikkeet

Sinun yrityksesi? Liity joukkoomme

TKI-organisaatiot

VERKOSTOT

Pohjois-Savon Agri-Food -klusterin osaaminen koostuu jäsenistään ja alueellisista verkostoista. Yhteistyötä tehdään myös kansallisten verkostojen kanssa. Verkostoista saadaan tarpeen mukaan osaamista ja kumppaneita laajasti eri toimialoilta. Verkostoihin voi tutustua paremmin kunkin omilta verkkosivuilta.

PROJEKTI

Tavoitteet - Agri-Food Network

 • Tukea vihreää siirtymää ja kestäviä toimintatapoja pohjoissavolaisessa ruokaketjussa 
 • Edistää ruokaketjun toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja kansainvälistymistä 
 • Laajentaa erilaisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä ruokaketjun kehittämisessä  
 • Aktivoida yrityksiä innovoimaan ja verkostoitumaan 
 • Luoda uusia kehityspalveluja ruokaketjun yritysten käyttöön  
 • Rakentaa sopivia työkaluja yhteistyöverkoston viestintään 

Projektin toteuttaminen on pilkottu seuraaviin osioihin: 

 1. Verkoston rakentaminen ja kohderyhmien aktivointi
 2. Ruokaketjun nykytilan ja tulevaisuuden tarpeiden kartoitus
 3. Innovaatioita tukevien toimintamallien sekä tutkimus- ja asiantuntijapalveluiden kehittäminen
 4. Yhtenäisen brändin sekä viestintä- ja markkinointimallin kehittäminen 
 5. Tulevaisuuden tiekartan ja operatiivisten mallien luominen
 6. Hallinnointi ja tiedottaminen

YHTEYSTIEDOT

Ardita Hoxha-Jahja

Dr.Sc.Agr.

Klusterin johtaja

Tutkimuspäällikkö

Ruokaliiketoiminta

ardita.hoxha-jahja(a)savonia.fi

p. 044 785 6600

Kaisa Kähkönen

FT, TtM

Klusterikoordinaattori

Erityisasiantuntija 

Ruokaliiketoiminta

kaisa.kahkonen(a)savonia.fi
 
p. 044 785 6159

Kati Partanen

MMM

Lehtori

Luonnonvara-ala

kati.partanen(a)savonia.fi
 
p. 044 785 6689

Petri Kainulainen

YTM

Koulutusvastuupäällikkö

Ruokaliiketoiminta

petri.kainulainen(a)savonia.fi

p. 044 785 6635